Leefbeurs 2019

Bij de vorige Leefbeurs, in 2014, was het sociale domein volop in beweging. Met de WMO had de gemeente allerlei zorgtaken van de rijksoverheid overgenomen, en zorgaanbieders zochten naar manieren om die veranderingen om te zetten in beleid. Nu dat enigszins is ingedaald, blijkt de vraag naar zorg inderdaad veranderd: ouderen wonen langer thuis, zorgaanbieders hebben dat opgepikt.

Leefbeurs in Junushof te Wageningen, 3 oktober 2014

De Leefbeurs 2019 haakt daar op in. Het centrale onderwerp is: hoe organiseer je je leefomgeving en wie heb je daarvoor nodig, zodat je veilig en comfortabel kunt wonen waar je wilt.

Dat is opgesplitst in drie kernthema’s: wonen en veiligheid, gezondheid, buurtnetwerken. Zoals dat gaat: alles hangt met elkaar samen. Met ‘inspiratiesessies’, lezingen, praktijkvoorbeelden, en een select aanbod van stands zal de Leefbeurs een beeld geven van wat mogelijk is en hoe ook de oudere burger daar zelf een keuze uit kan maken, en wellicht aan bij kan dragen.

De Leefbeurs 2019 wordt gehouden op 4 oktober 2019, ‘s middags, bij Thuis en in de bblthk