Contact

Voorzitter:
Dhr M. (Martin) Keijbets
M: 06-22186608

Secretaris:
Dhr J. (Jan) Mars
M: 06-51911538 | E:  secretaris<at>cswo.org

Penningmeester:
Dhr R. (Roeland) Janssen
M: 06-31954912

Leden:
Dhr. P. (Pieter) van Ginneken
T: (0317)425599

Mevr. W. (Will) Hermanussen
M: 06 -19418439

Bankrekening Platform Wageningse Ouderen:
NL51 INGB  0004 9037 13 t.n.v. Platform Wageningse Ouderen

Informatie:
Inlichtingen over de aangesloten organisaties  kunt u vinden op hun websites, zie de pagina Links.

Vragen, opmerkingen, suggesties mbt de website? Neem dan contact op met de beheerder
E: webmaster<at>cswo.org