Alzheimer Café in een bijzonder jasje

Op 22 januari 2019 wordt het Alzheimer Café Wageningen in een bijzonder jasje gestoken.

We bieden bezoekers een gratis theatervoorstelling aan: ‘Waar ga je heen?’ van Theatergroep Aan de Lijn uit Deventer.
De voorstelling vindt plaats in onze nieuwe locatie: Thuis in Wageningen.
Reserveer deze datum in uw agenda en geef het door!

 

LET OP!

Per 22 januari 2019 vindt het Alzheimer Café Wageningen plaats in Thuis Wageningen, Stationsstraat 32 in Wageningen.

Elke 4e dinsdagavond van de maand 19.30-21.30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.


Opfriscursus verkeersregels van Veilig Verkeer Nederland

De kennis van verkeersregels is bij veel Nederlanders zo ver weggezakt dat VVN een website heeft ontwikkeld die daar verandering in brengt. Niet alleen voor automobilisten maar ook voor fietsers, voetgangers en scootmobiels. Er is een korte test (8 vragen) en een uitgebreidere.
Niet alleen heel leuk om te doen maar ook heel nuttig. De interim-directeur van VVN zegt: “Deelnemers verbazen zich soms over veranderingen of over splinternieuwe regels waar ze het bestaan niet van kenden”. U vindt de cursus en alle 372 verkeersborden op de VVN- website


Vervoersmogelijkheden voor senioren

Een kort overzicht:
Taxikaarten: Bent u ouder dan 65 jaar? Of heeft u een WMO-indicatie? Dan kunt u taxikaarten kopen in alle Huizen van de Wijk. Een 10-rittenkaart kost € 52,- voor vervoer in de stad en/of directe omgeving. Als meer personen op dezelfde plaats in en uitstappen, dan kan dat op 1 taxibon.

Bij de Vijftigplusservice kost een taxirit binnen Wageningen € 5,-. Ook als er vanaf één opstap- en uitstapplaats met meerdere personen gereisd wordt. Vanaf Wageningen-Hoog betaalt u € 7,50. Bel: 06-15536809.

De Plusbus van Solidez brengt u van deur tot deur en is ook geschikt voor mensen in een rolstoel. De chauffeurs zijn vrijwilligers. Het is nodig om lid te zijn en de kosten hiervan zijn € 15,- per jaar. Voor vervoer met de Plusbus maakt u uiterlijk een dag van tevoren een afspraak.
Bel 0317-419037 tussen 9.00 en 11.45 uur of mail plusbus@solidez.nl


Onderzoek Spierveroudering WUR

De WUR is op zoek naar gezonde mannen tussen 65-71 jaar, om deel te nemen aan onderzoek over spiergezondheid. Onderzocht wordt een
nieuwe manier om spiergezondheid te meten met behulp van infrarood stralen. Dit is niet schadelijk en zou dus een nieuwe, eenvoudige manier kunnen zijn om de gezondheid van de spier te meten.
Wilt u deelnemen dan kunt u mailen naar info.mcage@wur.nl of bel 0317- 482643.


Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp

Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-434547.
Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw Stork, 0318-4301335.

Odensehuis

Elke dinsdag om 17 uur kan men gezellig komen mee-eten in het Odensehuis (Hesselink van Suchtelenweg 6 B). Kosten 5 euro. Aanmelden ’s vrijdags via post@odensehuisgelderland.nl

Pomhorst

Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043.
Maandag 13.30 tot 17:00 uur: bridge
Dinsdag- en donderdagochtend 9.30-11.30 uur, dinsdag- en donderdagmiddag 14-16 uur: tekenen en schilderen. Korte cursus: twee blokken van acht lessen op maandag en woensdag, 19.30-21.30 uur. Info: www.rienkjesamshuizen.nl.
Dinsdag 10-11 uur: Liever bewegen dan moe, bewegingslessen voor wie moeilijk in beweging komt, onverklaarbare klachten of weinig contacten heeft.
Dinsdag 19.30-21.30 uur: naailes.
Donderdag 13.30 tot 16.15 uur: jokeren en klaverjassen
Donderdag 19:00- 22:00 uur Kaartclub
Op maandag (9.30–11.30 uur), woensdag (9–10 uur) en vrijdag (9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur) geeft Jacqueline in de Pomhorst volksdanslessen op verschillende niveaus. Informatie: 0317-416014.

Pieter Pauw

Woensdag 9.30-20.30 uur en Vrijdag 9-10 uur: Body Fit, in twee groepen met verschillende intensiteit. In de grote zaal van Pieter Pauw
Woensdag 13-30-14.30 uur: gymnastieklessen met materialen.

Buurtse Bocht

Maandags 18.30-20.30 uur: inloop, met koffie, thee en gezelligheid.

Grand Café Torckdael

Dinsdag 13.30-15.30 uur: creatieve middag.


Platform feestelijk gelanceerd

In een feestelijke en goedbezochte bijeenkomst is vorige week woensdag 14 november het Platform Wageningse Ouderen gelanceerd. De lancering werd opgeluisterd met de actieve aanwezigheid van een panel van gemeenteraadsleden van vijf fracties, en twee wethouders. Burgemeester Geert van Rumund verrichtte de symbolische lancering. Daarna formuleerden de deelnemers wat zij bij het Platform willen halen en wat zij er zelf willen inbrengen.

Getuige van de feestelijke lancering waren, behalve de politici, enkele oud-bestuursleden en verder vooral mensen van de organisaties waarmee het Platform, net als zijn voorganger CSWO, zo graag samenwerking zoekt. Dat is een uiterst gevarieerd gezelschap, van Cliëntenraad tot Voedselbank, van Solidez tot bblthk, en natuurlijk de bestuursleden van Senioren Wageningen en KBO-PCOB, de twee ouderenorganisaties die het Platform tot nu toe schragen. Het gezelschap van zo’n zestig mensen had een hoog ons-kent-onsgehalte en vulde de zaal van Speeltuin Tuindorp met gemak.

In zijn inleiding schetste Platformvoorzitter Martin Keijbets de weg die in 25 jaar is afgelegd om tot het Platform te komen. In 1982 ontstond CSWO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties, als de instantie die de gemeente kon aanspreken als ze de Wageningse senioren wilde bereiken. Met het uitdunnen van de toen nog drie ouderenbonden in aantal en omvang ontstond de behoefte aan een andere structuur. Dat werd het Platform Wageningse Ouderen, een samenwerkingsverband voor alle op ouderen betrokken vrijwilligersorganisaties, om samen een vuist te maken.

Gespreksleider Gerrit Dijkerman van Spectrum, een adviesorganisatie op het sociale terrein, ondervroeg vervolgens de vijf gemeenteraadsleden over drie stellingen, waarbij ook inbreng vanuit de zaal werd gestimuleerd. Die kwam er overvloedig, al werd het nergens stekelig. Opmerkelijk was dat het Startpunt nogal fundamentele kritiek kreeg, maar er was niemand van het Startpunt om te reageren. Opmerkelijk ook dat meermalen werd bepleit dat zorgaanbieders beter naar zorgvragers moeten luisteren.

Als afsluiting schreven de deelnemers op wat zij van het Platform willen. Dat leverde een uitdagende en soms verrassende waslijst op. Aan het Platform de grootse taak om als samenwerkingsverband met al die vrijwilligersorganisaties aan de slag te gaan en vanuit de stimulerende atmosfeer van de lancering zijn ambities waar te maken.

Bij de feestelijke lancering van het Platform Wageningse Ouderen waren organisaties genodigd waarmee het Platform graag samenwerking zoekt: samen staan we sterker.
foto B. Hermansz