Problemen met administratie of schulden?

Veel meer mensen dan je zou denken zijn òf zelf òf via hun omgeving betrokken bij armoede of schulden. De gevolgen daarvan zijn groot. Gevoelens van machteloosheid, maar ook schaamte kunnen je levensvreugde en mogelijkheden behoorlijk aantasten.

Er gebeurt veel op het gebied van armoedebestrijding in Wageningen, zowel door de gemeente als door vrijwilligersorganisaties. ISOFA – SchuldHulpMaatje is daar één van. Toch weten mensen vaak niet hoe deze hulp werkt en waar ze terecht kunnen. Er bestaan soms ideeën die niet kloppen en men wacht vaak erg lang voor hulp gezocht wordt.

Onze vrijwilligers bezoeken mensen thuis om te helpen bij het oplossen van schulden en het ordenen van de administratie. De verantwoordelijkheid wordt niet overgenomen. De begeleiding bestaat voor een belangrijk deel uit het bevorderen van de zelfredzaamheid: mensen leren om hun eigen zaken te regelen.

Naast aanmeldingen voor hulp, kunnen we vrijwilligers gebruiken. De landelijke vereniging verzorgt cursussen als voorbereiding op dit vrijwilligerswerk.

Vraag vrijblijvend informatie en maak kennis met de coördinator:
Leontine van Eck: coordinator@isofa-wageningen.nl
Telefoon: 06-37289131
www.isofa-wageningen.nl en schuldhulpmaatje.nl


Tweewekelijkse activiteiten voor ouderen

Ons Huis

Dinsdag 14 en 28 januari: ouderenlunch, 11 uur koffie, 12 uur maaltijd, 2,50 euro, opgeven uiterlijk maandag (0317-413377).

Maandag 6 en 20 januari: Kom Eet, een initiatief van Wageningse kerkgenootschappen, vanaf 18 uur, 1 euro.

Elke derde vrijdag van de maand; bingo, vanaf half 2.

Vanaf 16 januari: cursus quilten voor beginners 5x.  Informatie 0317-413377.

Repair café
Eerste en derde vrijdag van de maand vanaf half 2 .


Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp

Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-434547.
Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw Stork, 0318-4301335.

Ons Huis

Dinsdag 13:30 uur : Sjoelen

Pomhorst

Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043.
Maandag 14.00 tot 16:30 uur: bridge
Dinsdag- en donderdagochtend 9.30-11.30 uur, dinsdag- en donderdagmiddag 14-16 uur: tekenen en schilderen. Korte cursus: twee blokken van acht lessen op maandag, 19.30-21.30 uur. Info: www.rienkjesamshuizen.nl.
Dinsdag 19.30-21.30 uur: naailes.Riet begeleidt beginners en gevorderden.
Donderdag 13.30 tot 16.15 uur: jokeren en klaverjassen
Donderdag 14.00 uur vertrekt vanaf de Pomhorst de wandelgroep voor een wandeling van ongeveer een uur, in aangepast tempo dat met ieders capaciteiten rekening houdt.
Donderdag 19:00- 22:00 uur Kaartclub

Wandelgroep

Volleybalvereniging Scylla 55+ gaat elke maandag wandelen in het Belmonte Arboretum. Onder leiding van Be Hoving begint het om 14.30 uur bij het Koetshuis met een warming-up, daarna een gezellige wandeling van ongeveer 5 kilometer en na afloop een cooling-down. Iedereen kan aansluiten. Inlichtingen: Be Hoving, 06-41920437.

Pieter Pauw

Dinsdag 10-11: Liever bewegen dan moe, voor wie moeilijk in beweging komt.
Woensdag 9.30-10.30 uur en Vrijdag 9-10 uur: Body Fit, in twee groepen met verschillende intensiteit.
Woensdag 13-30-14.30 uur: MBvO gymnastiek.

Grand Café Torckdael

Dinsdag 13.30-15.30 uur: creatieve middag.


Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp, Ons Huis, Torckdael:
Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl) of
Ons Huis(0317-413377).


Eerste Multiculturele Theatergroep

Wil je toneelspelen en theater maken? Of wil je dat leren? Vind je dat jouw verhaal ook wel eens gehoord mag worden? Of kruip je liever in de huid van een ander? Of hou je van muziek maken? En wil je dat doen in een groep met mensen vanuit allemaal totaal verschillende achtergronden? Vind je het belangrijk je blik te verruimen?
Bij Stichting Ver-Binding kun je je theatertalent ontdekken en ontwikkelen. Ervaring met toneelspelen is niet nodig. Je zult begeleid worden door een professionele regisseur.

Wanneer en waar?
Vanaf 3 januari 2020 repeteren we elke vrijdagavond van 19.15 tot 22.00 uur.
Gebouw met de Klok, Gen. Foulkesweg 37, 6703 BL, Wageningen

Aanmelden en informatie
Ben je geïnteresseerd? Om je aan te melden of als je nog vragen hebt, neem dan contact op met de projectleider, Elena Johannsen: elena.johannsen@outlook.com of telefoonnummer 06-48476473
Website: www.ver-binding.org (online vanaf 1 januari 2020)

De kracht van theater
Theater is een krachtige vorm van communicatie. Het brengt je in de belevingswereld van de ander. Hoe verschillend we ook zijn: niets menselijks is ons vreemd. In de ervaringen en emoties van anderen ontdekken we dat we, ondanks de zichtbare verschillen, veel meer overeenkomsten hebben dan we in eerste instantie dachten. Daar ligt de kiem van duurzame verbinding.
Stichting Ver-Binding is opgericht op 25 juli 2019 en heeft als doel om mensen vanuit verschillende culturele en sociale achtergronden dichter bij elkaar brengen. Denk hierbij aan 1ste, 2de en 3de generatie migranten, vluchtelingen met verblijfsstatus, autochtone Nederlanders, studenten en expats. Eén van de initiatieven om dit te bereiken is de MULTICULTURELE THEATERGROEP. Theater geeft de kans om elkaar te ontmoeten en contacten te leggen en daarmee het onderlinge begrip en vertrouwen te vergroten en verbindingen te leggen.


Rijbewijs 75-plussers langer geldig

 

Door lange wachttijden bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) voor het verlengen van het rijbewijs, wordt een coulanceregeling van kracht. De tijdelijke verlenging met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in.

Het CBR beslist U kunt niet zomaar door blijven rijden; er gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat u vóór de verloopdatum van uw rijbewijs een Gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het CBR. Ook gelden nog een paar andere voorwaarden. U ontvangt daarna bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt.


DE punten voor de Voedselbank

In november en december 2019 wordt opnieuw een grote Douwe Egberts koffiewaardepunten actie gehouden. Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland en Lions Renkum-Airborne. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten en 15% extra van Douwe Egberts. Voedselbank Neder-Veluwe doet weer mee met deze actie.

In 2017 en 2018 was de actie een groot succes bij Voedselbank Neder-Veluwe (Elst, Rhenen, Wageningen, Renkum, Doorwerth en Oosterbeek). Dit dankzij de medewerking van velen. Het resultaat was in 2018 ruim 3000 pakken koffie die in de loop van het jaar in de kratten voor de klanten gedaan zijn. Punten van de Perla-koffie van AH zijn ook welkom, de punten worden ingeleverd en het verkregen geld wordt overgemaakt naar de Voedselbank. Ze kunnen gelijk met de DE-punten ingeleverd worden.

Inleveren punten in Wageningen

Bij de bblthk en AH-Wageningen in de grote Douwe Egberts doos of bij de Voedselbank, Industrieweg 22 in Wageningen (op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend). Punten kunnen ook in de brievenbus van de Voedselbank gedaan worden.