Festival 60+

Bij de Leefbeurs, in 2014, was het sociale domein volop in beweging. Met de WMO had de gemeente allerlei zorgtaken van de rijksoverheid overgenomen, en zorgaanbieders zochten naar manieren om die veranderingen om te zetten in beleid. Nu dat enigszins is ingedaald, blijkt de vraag naar zorg inderdaad veranderd: ouderen wonen langer thuis, zorgaanbieders hebben dat opgepikt.

Leefbeurs in Junushof te Wageningen, 3 oktober 2014

Festival 60+ haakt daar op in. Het centrale onderwerp is: hoe organiseer je je leefomgeving en wie heb je daarvoor nodig, zodat je veilig en comfortabel kunt wonen waar je wilt.

Dat is opgesplitst in drie kernthema’s: wonen en veiligheid, gezondheid, buurtnetwerken. Zoals dat gaat: alles hangt met elkaar samen. Met ‘inspiratiesessies’, lezingen, praktijkvoorbeelden, en een select aanbod van stands zal de Leefbeurs een beeld geven van wat mogelijk is en hoe ook de oudere burger daar zelf een keuze uit kan maken, en wellicht aan bij kan dragen.

Festival 60+ wordt gehouden op 4 oktober 2019, ‘s middags, bij Thuis en in de bblthk

Kijk ook op de speciale Festival 60+ pagina daar komt meer informatie zo gauw die beschikbaar is.