Gezocht voor een TV programma – bent u eenzaam?

Eenzaamheid is een steeds groter wordend probleem in Nederland. Ruim 700.000 mensen hebben in meer of mindere mate een gevoel van eenzaamheid.

In een nieuw TV programma voor de EO wil SkyhighTV dit thema op een bijzondere wijze in beeld brengen. Daarvoor zijn zij op zoek naar mensen die hun levensverhaal willen vertellen, waardoor de eenzaamheid tastbaar wordt.

Hoe ervaart u het gevoel van eenzaamheid en staat u ervoor open om te kijken hoe u samen met SkyhighTV de eenzaamheid kunt doorbreken.

Wilt u hierover met hen in gesprek om te kijken of deelname wat voor u is? Stuur dan een mail naar eenzaam@skyhightv.nl of bel naar 035 750 82 16.


Blijven zitten of verhuizen?

Met het klimmen der jaren komt er een moment dat deze keuze gemaakt gaat worden. Hierbij speelt gezondheid natuurlijk een heel belangrijke rol. Met een redelijke gezondheid kun je zelf keuzes maken en houd je de regie in eigen hand. Zet bijtijds wensen en mogelijkheden op een rijtje. Qua gezondheid kan het beeld van de toekomst van het één op het andere moment veranderen. Wacht dan ook niet te lang met de eerste stappen. Een verhuizing wordt namelijk steeds zwaarder naarmate de leeftijd stijgt. Begin tijdig met de voorbereidingen, dan wen je ook langzamerhand aan het idee dat je kleiner gaat wonen.

Het oude vertrouwde huis is natuurlijk het meest ideale plekje. Je weet wat je hebt maar niet wat je krijgt. Daarom is de beginfase ook een onzekere periode met veel vraagtekens. Toch is het goed je af te vragen hoe lang je het huis en zeker ook de tuin nog zelf kunt onderhouden. Wellicht zijn er mensen die je tuin komen verzorgen of huishoudelijke taken op zich nemen. Ook dat kun je uitbesteden als daar financiële middelen voor zijn. Mocht je kiezen voor een verhuizing, realiseer je dan dat er straks wellicht weer kinderstemmen te horen zijn in je oude huis. Gun de volgende generatie het prettige huis waar je zelf zo lang tot volle tevredenheid hebt gewoond en neem de talrijke mooie herinneringen mee naar het nieuwe onderkomen.

De meeste mensen zijn erg gehecht aan hun vertrouwde spullen, maar alles kan niet mee als je kleiner gaat wonen. Begin vast langzaam met overtollige spullen op te ruimen. Het is makkelijker om iets weg te doen als je je realiseert dat een ander blij en dankbaar is met deze spullen. Bij Terres des Hommes op de Markt zijn overtollige kleinere spullen van harte welkom. De opbrengst gaat naar een goed doel, evenals bij de Stichting Emmaus. Daarnaast zijn er de andere kringloopwinkels.

Een nieuwe omgeving kan ook heel verfrissend werken. Je ontmoet nieuwe mensen, doet  nieuwe contacten op waardoor de kennissenkring zich alleen maar gaat uitbreiden. Dat is met het ouder worden alleen maar prettig.


Het Platform: stand van zaken

Vanaf de lancering op 14 november vorig jaar hebben zich diverse organisaties aangesloten bij het Platform Wageningse Ouderen. Naast de veertien clubs die tot nu toe deze stap hebben gezet, zijn er ook organisaties die wel betrokken willen blijven maar zichzelf niet als partner zien vanwege hun bredere doelstelling of ruimere doelgroep. Enkele andere beraden zich nog.

De wensen en verwachtingen die werden geuit tijdens de lancering geven mede richting aan de vorm en werkwijze van het Platform. Geen van de partners zit te wachten op méér vergadertijd. De wens is om effectief te opereren: actie- en thema-gericht.  We denken aan thematische werkgroepen, zoals op het gebied van wonen, zorg, welzijn, bereikbaarheid en mobiliteit, leefbaarheid. Problemen kunnen helderder op tafel komen. Gezamenlijk kunnen we op verbindende punten sterker naar buiten treden. Dit zal zijn weerslag hebben op overleg met gemeente, deelname aan de ontwikkeltafels van Welsaam en aan het WMO-netwerk, en contact met andere dienstverlenende instanties en organisaties. Aldus wordt het netwerk van bestaande vrijwilligersorganisaties meer zichtbaar. Dit alles is toekomende tijd.

Ondertussen werken we dit jaar alweer aan activiteiten die net als in voorgaande jaren op het programma stonden. Voor alle Wageningse senioren heeft de 50-plusbios drie filmmiddagen achter de rug; de belangstelling vult wel twee zalen. Op 1 en 2 april staat de opfriscursus rijvaardigheid gepland. De aankondiging is via de pers en de ouderenbonden gedaan. De vrijwillige belastinginvulhulpen van de beide ouderenbonden die in Wageningen actief zijn, staan ook dit jaar weer klaar. Ze helpen ouderen die moeite hebben met het invullen van de inkomstenbelastingformulieren. Dit jaar wordt er na vijf jaar weer een Leefbeurs georganiseerd in oktober. En hopelijk verschijnt deze informatiepagina ook nog enkele keren meer dit jaar.

Tevens werken we samen met het Vrijwilligerscentrum aan een netwerkbijeenkomst van vrijwilligersorganisaties waarbij deze van elkaar kunnen leren. Als overkoepelende thema voor de eerstvolgende bijeenkomst staat op de agenda “Veiligheid voor je vrijwilligers: hoe zorg je voor een veilig klimaat?”

Met alle aangesloten organisaties zullen we ook verder werken aan de interne organisatie van het Platform. We houden u op de hoogte.


The Favourite, ons voorgeschoteld met een doel

Onze 50plus-film in februari: het licht doofde en we gingen er eens goed voor zitten. Een kostuumdrama en een geromantiseerd verhaal, dachten we. Queen Anne ontpopte zich echter niet op koninklijke wijze. Ze bleek een verdrietige, eenzame vrouw, belaagd door  twee vrouwelijke rivalen, die er alles voor over hadden om elkaar van de troon te stoten als haar meest geliefde vertrouweling. Seks, gekonkel, grof taalgebruik, regeringsbesluiten over oorlogvoering uit de losse pols en volkomen onverantwoord genomen, spoelden over ons heen.

Na het einde kwam iedereen verbouwereerd naar buiten. De gezichten spraken boekdelen.  Ik stelde me voor hoe de heren die ons filmprogramma samenstellen hadden geredeneerd: Laten we ons publiek eens iets bijzonders tonen. Nou, dat is gelukt. We werden een bizarre wereld in getrokken. Het was een zootje achter de schermen, ook toen al. Het was een les: we moeten kritisch de besluiten die de politiek neemt, bekijken en proberen de gronden waarop ze zijn genomen te achterhalen. Landelijk en lokaal.

We kregen eigenlijk een interessante maar vermoeiende opdracht: niet achteroverleunen, alert blijven. Verkiezingsprogramma’s volgen. Hoe gaat dat er eigenlijk aan toe in Den Haag en in onze eigen stad? Dat wordt  een gedoe om bij de les te blijven.

Gelukkig mogen we af en toe ook ter ontspanning naar de 50plus-bioscoop. En daar bleek bij de volgende film ‘Woman at war’ dat je zelfs in je eentje de boel altijd nog kan saboteren. Blijf alert!


Wageningen dementievriendelijk

Eén van elke vijf mensen krijgt dementie. Zij wonen steeds langer thuis. Zodoende komen we in onze samenleving steeds vaker mensen met dementie tegen. Hiermee groeit met de dag de noodzaak om werk te maken van een dementievriendelijke samenleving.

Alzheimer Nederland voert hiervoor landelijk campagne. Het doel is dat mensen dementie niet alleen kunnen herkennen, maar ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. In ruim 160 gemeenten is men hiervoor al actief. Ook Wageningen wil een dementievriendelijke gemeente worden. Hoe kunnen we dat realiseren?

Voor een antwoord op deze vragen raadpleegde Welsaam in het deelplan ‘Samen ouder en goed leven met dementie’ betrokken inwoners van Wageningen. Zo’n twintig mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en beleidsmakers verzamelden ideeën en werkten er een aantal uit. Op 20 februari boog een kersverse werkgroep zich over het plan ‘Wageningen dementievriendelijk’.

Volgens het plan benaderen we in twee Wageningse wooncomplexen bewoners met dementie, hun mantelzorgers, de bewonerscommissie en de verenigingen van eigenaren, om over het thema in gesprek te gaan. Vanuit de wensen en behoeften van direct-betrokkenen en hun buurtbewoners worden verdere activiteiten ondernomen. Deze richten zich in eerste instantie op het doorbreken van het taboe (vergroten van kennis over en bespreken van dementie), drempels wegnemen en bijdragen aan meer ontmoeting tussen bewoners.


CleverMove Gratis proeflessen

Krachttraining speciaal voor 40 tot 120 jarigen.

Is uw spierkracht in de laatste jaren afgenomen? Heeft u minder energie voor de dingen die u belangrijk vindt in het leven? Merkt u dat dagelijkse activiteiten meer moeite gaan kosten? Misschien zelfs ondanks dat u nog regelmatig beweegt? Deze achteruitgang is helaas gebruikelijk en gaat alleen maar sneller bij het ouder worden.
Niet getreurd, er is een eenvoudige oplossing: twee keer per week aan de krachttraining!

Clever Move begeleidt u in groepen van maximaal 6 personen en garandeert hiermee kwaliteit en persoonlijke aandacht, zonder dat u honderden euro’s betaalt voor een personal trainer. De Clever Move methode is ontwikkeld op basis van recente wetenschap op het gebied van training en voeding.

Bent u klaar om het heft in eigen hand te nemen? Meld u aan voor een gratis proeftraining! Let op: beperkte beschikbaarheid!

Locatie: Thuis Wageningen – Stationsstraat 32 6701 AM Wageningen
Tijd: 8:45 – 10.00u
Datums: zaterdag 6 april en zaterdag 13 april

Aanmelding via: info@clever-move.nl
Meer informatie: www.clever-move.nl