Zin in

Zin in: weer eens een festival. De naam alleen al doet jong aan en maakt dus vrolijk en actief. Ik ga meteen bedenken wat ik mee moet nemen. Handig: het lijstje uit de flower power jaren 60 en 70 is in mijn hoofd blijven hangen en blijkt zelfs nog actueel. Een programma ritselen zodat ik me goed voor kan bereiden om niks te missen. Kan uit de krant of van de pagina Festival 60+ gehaald worden. Dat is één.

Zoals toen ook nu jammer dat het op verschillende podia te doen is. Zal dus niet van alles kunnen genieten. Verder: zorgen voor genoeg pillen. Hoe blijf ik anders zo lang op de been. Heel belangrijk: voldoende drank om die pillen naar binnen te werken (zouden ze daar trouwens op controleren?) De muziek is niet meer die van The Doors en The Beatles. Hopelijk is het geluid te harden en kan ik ook nog iets verstaan van de mensen om mij heen. O ja: oordopjes. Niet vergeten. Werden vroeger ook al aangeraden. Dat is er gelukkig alleen maar gemakkelijker op geworden: zijn tegenwoordig zo klein en handig af te stellen. Dus die zal ik deze keer maar wel gebruiken. Had ik toen trouwens ook beter wel kunnen doen, weet ik nu. De tijdsduur is ook prima: ik hoef gelukkig niet op handen en voeten zo’n klein tentje in te kruipen om daar uitgeteld de nacht door te brengen. Doet me trouwens wel ergens aan denken: waar laat ik mijn rollator? Bagagekluisjes aanwezig?


Tweewekelijkse activiteiten voor ouderen

Ons Huis

Dinsdag 8 en 22 oktober: ouderenlunch, 11 uur koffie, 12 uur maaltijd, 2,50 euro, opgeven uiterlijk maandag (0317-413377).

Maandag 14 en 28 oktober: Kom Eet, een initiatief van Wageningse kerkgenootschappen, vanaf 18 uur, 1 euro.

Elke derde vrijdag van de maand; bingo, vanaf half 2.

17 oktober, 7 en 28 november en 12 december: cursus quilten voor beginners. Kosten 40 euro ex materialen. Informatie 0317-413377.

Repair café
Eerste en derde vrijdag van de maand vanaf half 2 .


Heeft u een wens maak het ons kenbaar

Tijdens de Nationale Ouderendag  2018 in Wageningen stonden er vrijwilligers klaar om de wensen van een aantal ouderen in vervulling te laten gaan. Het heeft veel plezier opgeleverd. Ook in 2019 gaat Wageningen aan de slag met het organiseren van de Nationale Ouderendag.  Dat is op vrijdag 4 oktober tijdens   “Festival 60+” in de bibliotheek.

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om een dagje uit te gaan, een fietstochtje te maken, een spelletje te spelen of b.v. een bezoek aan een dierentuin maar dit geldt niet voor iedereen. Met het ouder worden  wordt vaak het sociale netwerk kleiner en de mogelijkheden om dit te doen moeilijk.

Bij dit “Festival 60+”  willen we mensen inspireren, verwennen en we laten mensen zien wat er allemaal mogelijk is om het sociale netwerk uit te breiden. Ook voor mensen die wat voor anderen willen betekenen kunnen hier inspiratie opdoen.

Heeft u een wens of wilt u een wens van anderen in vervulling laten gaan dan kunt u zich melden bij: b.finkensieper@solidez.nl, of bij nollyhoksbergen@hotmail.com of per tel. bij Willy Zijlmans, 0317-41719.


De uitdaging

Gezellig bij elkaar zittend beginnen we een langzaam aanzwellende klaagzang van pijntjes, kwaaltjes, dingen die ons moeilijk gaan vallen. We steunen wat af. Herkenbaar? Maar van de week hoorde ik op de radio drie concertsterren aangekondigd worden: een hoornist, een pianist en een zanger. Als kind al hadden zij de droom deze status te bereiken. Dit ondanks het feit dat zij alle drie een, naar ieder dacht onoverkomelijke, handicap hadden. De hoornist was geboren zonder armen, de pianist met alleen een linkerhand, de zanger had een groeistoornis en is niet langer dan een meter vijfendertig geworden.

De eerste heeft voor elkaar gekregen dat hij met zijn voeten een aangepaste hoorn kan bespelen. Hij speelde een hoornconcert van Mozart. Geweldig. De pianist speelde het pianoconcert voor de linkerhand van Ravel. Virtuoos. De zanger is een veelgevraagde podiumster geworden. Hij zong met een prachtige aria de sterren van de hemel.

Ik vond het zo inspirerend. Daarnaast gezet ons beschamend geklaag. Natuurlijk: oud worden en klachten hebben is vervelend en voor sommigen onoverkomelijk zwaar. Die laatsten verdienen alleen begrip en geduld. Hebben reden tot klagen. Maar oud zijn op zich, ook al is het met kwaaltjes, is geen handicap, maar een fase die ik vanaf nu mijn uitdaging ga vinden.

Geïnspireerd door die drie grootse dromen. Ik ga voortaan kijken naar mijn mogelijkheden, doen wat ik allemaal nog wèl kan. Zin in. Meteen! Hoewel: misschien is volgende week beter. Ik voel mijn rug… O nee. Sjonge, wel even wennen, zo’n nieuwe levenshouding!


Vakantie en Nationaal Ouderenfonds

De zomertijd komt eraan en dan wordt regelmatig de vraag gesteld: ‘Wat ga je doen met vakantie?’ De vraag gaat er bijna automatisch van uit dat iedereen op vakantie gaat. Dat is bij ouderen zeker niet het geval. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de mobiliteit afneemt, als men afhankelijk is van hulp of zorg, of als het niet aantrekkelijk is om alleen op pad te gaan. Het kan ook zijn dat de mogelijkheden niet bekend zijn. Daarom biedt het Nationaal Ouderenfonds met stichting Het Buitenhof vakanties voor ouderen van 55+. Even helemaal weg zijn, nieuwe plekken ontdekken en in contact komen met leeftijdsgenoten.

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met bedrijven, instanties, overheden, donateurs, ambassadeurs, vrijwilligers en medewerkers in voor een samenleving waarin alle ouderen hun leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Mensen en organisaties samen verbinden om eenzaamheid en kwetsbaarheid onder ouderen aan te pakken.

Het Ouderenfonds luistert naar wat ouderen willen, probeet dit te realiseren en betrekt ouderen op deze manier bij de maatschappij. Iedereen wordt warm ontvangen zodat iedereen zich thuis voelt. De vakanties zijn ingedeeld naar gelang de gewenste zorgbehoefte.

In de reisgids meer informatie over de bestemmingen, prijzen en verzekering. Aanvragen via www.ouderen-vakanties.nl of telefoon 0182-587051.


Oppassen voor bejaarden

fotomontage Pieter van Ginneken

Dit verkeersbord in Engeland veroorzaakte veel ophef omdat tegenstanders vonden dat hiermee ten onrechte alle ouderen als zwak en behoeftig werden uitgebeeld. Toch is het bord inmiddels bijna veertig jaar in gebruik. Kortgeleden was ook in Nederland ophef met betrekking tot bejaarden, naar aanleiding van het voorstel van een Tweede Kamerlid om in het ziekenhuis ouderenspecialisten te betrekken bij de zorg voor kwetsbare oudere patiënten. Ingezonden-brievenschrijvers buitelden over elkaar heen om dit voorstel te bekritiseren; het doel zou kostenbesparing zijn, complotdenkers zagen het als een slinkse manier om het levenseinde te vervroegen. Gelukkig kwam daarna vanuit de ouderenbonden steun voor het voorstel. Oudere patiënten zijn er juist bij gebaat dat een ouderenspecialist betrokken is bij de zorg voor hen. Dit medisch specialisme wordt ook wel geriatrie genoemd, met als medisch specialist de klinisch geriater.

Geriatrie houdt zich bezig met onderzoek, diagnose en behandeling van ouderdomsziekten, waarbij wordt onderkend dat ouderen vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben en dat sommige symptomen kunnen wijzen op ziektes die bij jongeren vrijwel niet voorkomen of tot een andere diagnose zouden leiden. Daarnaast moet ermee rekening worden gehouden dat in vergelijking met jongeren, ouderen vaak meer medicijnen gebruiken. Het verminderd gehoor of zicht, en soms ook de mentale conditie van de oudere patiënt, maakt dat de medisch specialist extra zorgvuldig moet zijn in een gesprek met die patiënt om tot diagnose en behandeling te komen.

Risico’s van medische ingrepen bij ouderen zijn ook groter. Soms is de kans op schade zo groot dat overwogen zou moeten worden of een ingreep wel zinvol is. De geriater zal dan ook vaak de rol van andere specialisten coördineren bij de behandeling van de geriatrische patiënt.

Ziekenhuis Gelderse Vallei, bij monde van geriater Desirée Verheijen, legde bij het Platform Wageningse Ouderen de veranderingen uit die daar hebben plaatsgevonden ten gunste van de kwetsbare oudere patiënt. Centraal staat de eigen regie van de patiënt, ondersteund door het ziekenhuis. Belangrijk is dat de oudere zelf tijdig de eigen wensen ten aanzien van al dan niet behandelen, reanimatie en dergelijke vastlegt zodat voorkomen wordt dat in een crisissituatie anders dan gewenst wordt gehandeld. Het ziekenhuis verwelkomt de begeleiding van de patiënt door partner of mantelzorger.

We mogen blij zijn met de geriater als speciale oppas voor bejaarden.