Opfriscursus verkeersregels van Veilig Verkeer Nederland

De kennis van verkeersregels is bij veel Nederlanders zo ver weggezakt dat VVN een website heeft ontwikkeld die daar verandering in brengt. Niet alleen voor automobilisten maar ook voor fietsers, voetgangers en scootmobiels. Er is een korte test (8 vragen) en een uitgebreidere.
Niet alleen heel leuk om te doen maar ook heel nuttig. De interim-directeur van VVN zegt: “Deelnemers verbazen zich soms over veranderingen of over splinternieuwe regels waar ze het bestaan niet van kenden”. U vindt de cursus en alle 372 verkeersborden op de VVN- website


Vervoersmogelijkheden voor senioren

Een kort overzicht:
Taxikaarten: Bent u ouder dan 65 jaar? Of heeft u een WMO-indicatie? Dan kunt u taxikaarten kopen in alle Huizen van de Wijk. Een 10-rittenkaart kost € 52,- voor vervoer in de stad en/of directe omgeving. Als meer personen op dezelfde plaats in en uitstappen, dan kan dat op 1 taxibon.

Bij de Vijftigplusservice kost een taxirit binnen Wageningen € 5,-. Ook als er vanaf één opstap- en uitstapplaats met meerdere personen gereisd wordt. Vanaf Wageningen-Hoog betaalt u € 7,50. Bel: 06-15536809.

De Plusbus van Solidez brengt u van deur tot deur en is ook geschikt voor mensen in een rolstoel. De chauffeurs zijn vrijwilligers. Het is nodig om lid te zijn en de kosten hiervan zijn € 15,- per jaar. Voor vervoer met de Plusbus maakt u uiterlijk een dag van tevoren een afspraak.
Bel 0317-419037 tussen 9.00 en 11.45 uur of mail plusbus@solidez.nl


Onderzoek Spierveroudering WUR

De WUR is op zoek naar gezonde mannen tussen 65-71 jaar, om deel te nemen aan onderzoek over spiergezondheid. Onderzocht wordt een
nieuwe manier om spiergezondheid te meten met behulp van infrarood stralen. Dit is niet schadelijk en zou dus een nieuwe, eenvoudige manier kunnen zijn om de gezondheid van de spier te meten.
Wilt u deelnemen dan kunt u mailen naar info.mcage@wur.nl of bel 0317- 482643.


Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp

Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-434547.
Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw Stork, 0318-4301335.

Odensehuis

Elke dinsdag om 17 uur kan men gezellig komen mee-eten in het Odensehuis (Hesselink van Suchtelenweg 6 B). Kosten 5 euro. Aanmelden ’s vrijdags via post@odensehuisgelderland.nl

Pomhorst

Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043.
Maandag 13.30 tot 17:00 uur: bridge
Dinsdag- en donderdagochtend 9.30-11.30 uur, dinsdag- en donderdagmiddag 14-16 uur: tekenen en schilderen. Korte cursus: twee blokken van acht lessen op maandag en woensdag, 19.30-21.30 uur. Info: www.rienkjesamshuizen.nl.
Dinsdag 10-11 uur: Liever bewegen dan moe, bewegingslessen voor wie moeilijk in beweging komt, onverklaarbare klachten of weinig contacten heeft.
Dinsdag 19.30-21.30 uur: naailes.
Donderdag 13.30 tot 16.15 uur: jokeren en klaverjassen
Donderdag 19:00- 22:00 uur Kaartclub
Op maandag (9.30–11.30 uur), woensdag (9–10 uur) en vrijdag (9–11.30 uur en 11.30–12.30 uur) geeft Jacqueline in de Pomhorst volksdanslessen op verschillende niveaus. Informatie: 0317-416014.

Pieter Pauw

Woensdag 9.30-20.30 uur en Vrijdag 9-10 uur: Body Fit, in twee groepen met verschillende intensiteit. In de grote zaal van Pieter Pauw
Woensdag 13-30-14.30 uur: gymnastieklessen met materialen.

Buurtse Bocht

Maandags 18.30-20.30 uur: inloop, met koffie, thee en gezelligheid.

Grand Café Torckdael

Dinsdag 13.30-15.30 uur: creatieve middag.


Platform feestelijk gelanceerd

In een feestelijke en goedbezochte bijeenkomst is vorige week woensdag 14 november het Platform Wageningse Ouderen gelanceerd. De lancering werd opgeluisterd met de actieve aanwezigheid van een panel van gemeenteraadsleden van vijf fracties, en twee wethouders. Burgemeester Geert van Rumund verrichtte de symbolische lancering. Daarna formuleerden de deelnemers wat zij bij het Platform willen halen en wat zij er zelf willen inbrengen.

Getuige van de feestelijke lancering waren, behalve de politici, enkele oud-bestuursleden en verder vooral mensen van de organisaties waarmee het Platform, net als zijn voorganger CSWO, zo graag samenwerking zoekt. Dat is een uiterst gevarieerd gezelschap, van Cliëntenraad tot Voedselbank, van Solidez tot bblthk, en natuurlijk de bestuursleden van Senioren Wageningen en KBO-PCOB, de twee ouderenorganisaties die het Platform tot nu toe schragen. Het gezelschap van zo’n zestig mensen had een hoog ons-kent-onsgehalte en vulde de zaal van Speeltuin Tuindorp met gemak.

In zijn inleiding schetste Platformvoorzitter Martin Keijbets de weg die in 25 jaar is afgelegd om tot het Platform te komen. In 1982 ontstond CSWO, het Coördinatieorgaan Samenwerkende Wageningse Ouderenorganisaties, als de instantie die de gemeente kon aanspreken als ze de Wageningse senioren wilde bereiken. Met het uitdunnen van de toen nog drie ouderenbonden in aantal en omvang ontstond de behoefte aan een andere structuur. Dat werd het Platform Wageningse Ouderen, een samenwerkingsverband voor alle op ouderen betrokken vrijwilligersorganisaties, om samen een vuist te maken.

Gespreksleider Gerrit Dijkerman van Spectrum, een adviesorganisatie op het sociale terrein, ondervroeg vervolgens de vijf gemeenteraadsleden over drie stellingen, waarbij ook inbreng vanuit de zaal werd gestimuleerd. Die kwam er overvloedig, al werd het nergens stekelig. Opmerkelijk was dat het Startpunt nogal fundamentele kritiek kreeg, maar er was niemand van het Startpunt om te reageren. Opmerkelijk ook dat meermalen werd bepleit dat zorgaanbieders beter naar zorgvragers moeten luisteren.

Als afsluiting schreven de deelnemers op wat zij van het Platform willen. Dat leverde een uitdagende en soms verrassende waslijst op. Aan het Platform de grootse taak om als samenwerkingsverband met al die vrijwilligersorganisaties aan de slag te gaan en vanuit de stimulerende atmosfeer van de lancering zijn ambities waar te maken.

Bij de feestelijke lancering van het Platform Wageningse Ouderen waren organisaties genodigd waarmee het Platform graag samenwerking zoekt: samen staan we sterker.
foto B. Hermansz


Een platform voor ouderen

Wageningen heeft 6500 inwoners ouder dan 55 jaar, en 5000 ouder dan 65. Deze aantallen zullen in de komende jaren toenemen. Men blijft langer vitaal – 70 is het nieuwe 50. Keerzijde is dat men ook langer mag/moet werken voordat een volledig AOW-recht is opgebouwd. De kracht van de sterke schouders wordt wel steeds meer op de proef gesteld. Door veranderd beleid (lees: bezuinigingen) vindt een senior zich steeds vaker in de rol van oppas voor kleinkinderen, mantelzorger voor ouders of partner, of als invaller voor niet beschikbare professionals. Hoeveel organisaties draaien wel niet op de inzet van oudere vrijwilligers?

Senioren zijn net zo divers als de rest van de bevolking qua politieke keuzes, geslacht, afkomst, opleiding, voorkeuren, kleur ogen, en nog veel meer. Het gegeven dat men behoort tot de groep van de oudere stadsbewoners roept niet direct een clubgevoel op. Men noemt liever waarmee men nu druk is, of wat men vroeger deed. Toch hebben Wageningse senioren gemeenschappelijke belangen. Naarmate de leeftijd stijgt veranderen wensen en behoeftes, qua huisvesting, thuiszorg en voorzieningen (Wmo), toegankelijkheid, vervoer, servicepunten in de stad, veiligheid, langdurige zorg. Deze zaken worden vaak lokaal gestuurd. Decentralisatie van overheidstaken heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gebracht, maar ook eigen beleidsruimte, met name op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente kan dus keuzes maken tussen alternatieve oplossingen. En de burger kan invloed uitoefenen op die keuzes, en terugkoppeling geven hoe ze in de praktijk uitpakken.

Iedereen kan en mag de stem laten horen. Maar de individuele stem komt misschien niet boven achtergrondlawaai uit. Vakbonden en politieke partijen kunnen een krachtiger geluid laten horen, maar willen niet gezien worden als een soort 50-plus; de praktijk leert dat de  afstand tot deze organisaties groter wordt naarmate men verder de AOW-leeftijd gepasseerd is.

Voor een krachtiger stem is het Platform Wageningse Ouderen in het leven geroepen. Vrijwilligersorganisaties die met en voor ouderen werken vormen het Platform en maken het, vanuit een gedeelde ervaring en vanuit een gezamenlijk belang, tot een klankbord waarmee invloed – desnoods pressie – kan worden uitgeoefend op de gemeente en op andere instanties bij de invulling en uitvoering van beleid op plaatselijk niveau.

Platformvoorzitter Martin Keijbets (links) en burgemeester Geert van Rumund bij de lancering van het Platform Wageningse Ouderen op 14 november.
foto B. Hermansz