Rijbewijs 75-plussers langer geldig

 

Door lange wachttijden bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) voor het verlengen van het rijbewijs, wordt een coulanceregeling van kracht. De tijdelijke verlenging met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in.

Het CBR beslist U kunt niet zomaar door blijven rijden; er gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste is dat u vóór de verloopdatum van uw rijbewijs een Gezondheidsverklaring heeft ingediend bij het CBR. Ook gelden nog een paar andere voorwaarden. U ontvangt daarna bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt.


Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp

Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-434547.
Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw Stork, 0318-4301335.

Ons Huis

Dinsdag 13:30 uur : Sjoelen
Donderdag : Tai chi

Pomhorst

Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043.
Maandag 14.00 tot 16:30 uur: bridge
Dinsdag- en donderdagochtend 9.30-11.30 uur, dinsdag- en donderdagmiddag 14-16 uur: tekenen en schilderen. Korte cursus: twee blokken van acht lessen op maandag, 19.30-21.30 uur. Info: www.rienkjesamshuizen.nl.
Dinsdag 19.30-21.30 uur: naailes.Riet begeleidt beginners en gevorderden.
Donderdag 13.30 tot 16.15 uur: jokeren en klaverjassen
Donderdag 14.00 uur vertrekt vanaf de Pomhorst de wandelgroep voor een wandeling van ongeveer een uur, in aangepast tempo dat met ieders capaciteiten rekening houdt.
Donderdag 19:00- 22:00 uur Kaartclub

Wandelgroep

Volleybalvereniging Scylla 55+ gaat elke maandag wandelen in het Belmonte Arboretum. Onder leiding van Be Hoving begint het om 14.30 uur bij het Koetshuis met een warming-up, daarna een gezellige wandeling van ongeveer 5 kilometer en na afloop een cooling-down. Iedereen kan aansluiten. Inlichtingen: Be Hoving, 06-41920437.

Pieter Pauw

Dinsdag 10-11: Liever bewegen dan moe, voor wie moeilijk in beweging komt.
Woensdag 9.30-10.30 uur en Vrijdag 9-10 uur: Body Fit, in twee groepen met verschillende intensiteit.
Woensdag 13-30-14.30 uur: gymnastieklessen met materialen.

Grand Café Torckdael

Dinsdag 13.30-15.30 uur: creatieve middag.


Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp, Ons Huis, Torckdael:
Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl) of
Ons Huis(0317-413377).


DE punten voor de Voedselbank

In november en december 2019 wordt opnieuw een grote Douwe Egberts koffiewaardepunten actie gehouden. Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland en Lions Renkum-Airborne. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten en 15% extra van Douwe Egberts. Voedselbank Neder-Veluwe doet weer mee met deze actie.

In 2017 en 2018 was de actie een groot succes bij Voedselbank Neder-Veluwe (Elst, Rhenen, Wageningen, Renkum, Doorwerth en Oosterbeek). Dit dankzij de medewerking van velen. Het resultaat was in 2018 ruim 3000 pakken koffie die in de loop van het jaar in de kratten voor de klanten gedaan zijn. Punten van de Perla-koffie van AH zijn ook welkom, de punten worden ingeleverd en het verkregen geld wordt overgemaakt naar de Voedselbank. Ze kunnen gelijk met de DE-punten ingeleverd worden.

Inleveren punten in Wageningen

Bij de bblthk en AH-Wageningen in de grote Douwe Egberts doos of bij de Voedselbank, Industrieweg 22 in Wageningen (op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend). Punten kunnen ook in de brievenbus van de Voedselbank gedaan worden.


Aan later

Er wordt best veel aan je gedacht.
Je wordt besproken, uitgesteld.
Omdat je onbetrouwbaar lijkt,
word je opvallend veel voorspeld.

Op papier word je een gissen,
’s nachts verkleur je tot een droom,
in jou willen we wandelen,
naast elkaar op de overtoom.

Want weet je, later, langzaam worden levens
gevuld met dat wat jij ze bood.
Je gaf ons een verleden
en ooit bied je ons de dood.

Maar tot die tijd verlangen we. We verlangen
het verlangen, hangen dat dan op aan jou.
Jij bent onze verwachting, wij zijn
een man, wij zijn een vrouw.

We jagen heel behoedzaam op je,
je lijkt zo weinig vastomlijnd.
Vangen zullen we je niet,
we willen niet dat je verdwijnt.

Wel leren we je beter kennen,
want meermaals blijk je heel nabij.
Stiekem ben je al begonnen,
ik zit in jou en jij in mij.

Ivanka de Ruijter
Ter gelegenheid van het 60+ festival | 4 oktober 2019


Het gevoel dat er iets niet klopt

Iedereen maakt wel eens iets mee dat je denkt: klopt dit wel? Als buitenstaander ben je dan gauw geneigd je schouders op te halen: iedereen heeft zijn eigen merkwaardigheden. Maar soms blijft het knagen: het klopt niet. Maar moet je dan wat doen, als buitenstaander? En hoe dan?

Over die vragen ging de voorstelling ‘Signaleren kun je leren’ van Theater aan de Lijn, woensdag in de bblthk. Het Platform Wageningse Ouderen, het Vrijwilligerscentrum en het Startpunt organiseerden gedrieën de bijeenkomst. Alle drie krijgen ze op uiteenlopende manieren te maken met zulke niet-pluisgevoelens, bijvoorbeeld doordat hun vrijwilligers of medewerkers dingen meemaken, of doordat ze vragen krijgen van bewoners, of gewoon doordat ze zich interesseren voor hun medemens.

Het is een ingewikkelde kwestie, niet-pluisgevoelens. Iedereen denkt eerst: laat ik me er maar niet mee bemoeien, het gaat me niks aan, iedereen heeft recht op privacy. Maar blijft dat zo bij vermoedens van mishandeling? Of als je iemand gaandeweg ziet verpauperen? Of als je je buurman al weken niet hebt gezien? De behoefte aan ideeën over wanneer en hoe je kunt en mag ingrijpen is groot: de tribune in de bblthk zat propvol.

Theater aan de Lijn speelde met drie acteurs korte scènes, waarna het publiek aan het werk kon: wat zou jij doen, wat zou jij zeggen, en wat zeg je daarna? Al meteen bij de eerste scène, vrijwilligster bezoekt kennelijk vereenzaamde mevrouw, ging het publiek enthousiast onderling in gesprek, waarbij onder meer de vraag opkwam: Ga je naar de huisarts als je eenzaam bent?

Doordachte suggesties gaf heet publiek ook bij de andere vijf scènes: een meneer die in het zwembad foto’s van kinderen maakt, een mevrouw die geen scrabble wil spelen en haar leesbril kwijt is, een verontrustend tegen haar zoon schreeuwende buurvrouw, een steeds vergeetachtiger moeder, een meneer die zijn post niet meer opent – min of meer uit het leven gegrepen voorvallen, opgevoerd om denkprocessen en oplossingsrichtingen te stimuleren.

De acteurs benadrukten keer op keer hoe oplossingen allereerst moeten voortkomen uit een respectvolle benadering en de bereidheid geen snelle conclusies te trekken. Ook op de Signalenkaart die aan het einde werd uitgedeeld (verkrijgbaar bij het Startpunt) ligt daar het accent: maak persoonlijk contact, gebruik ik-boodschappen, stel je oordeel uit, bespreek samen of er hulp nodig is.


Festival 60+

Het Festival 60+, 4 oktober in de bblthk en bij Thuis, presenteerde een uiterst gevarieerd en stimulerend festijn voor senioren, die dan ook in groten getale via een indrukwekkende rode loper beide locaties bezochten. Bij de opening van het feest in de bblthk was de tribune stampvol. Het grootste deel van de middag, bij de ontelbare lezingen, ‘pitches’ en workshops, bleef dat het beeld: vol en geanimeerd.

Lees het hele verslag op de Festival 60+ pagina .