Signalen van homodiscriminatie bij personeelsbeleid van de overheid

OPROEP

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt hoe de overheid als werkgever omging met homoseksualiteit in de periode 1945-1971. Wat voor beleid hadden gemeenten en ministeries? Weerden zij kandidaten vanwege homoseksualiteit? Of werden er mensen ontslagen vanwege die reden? Heeft u ervaringen als sollicitant of ambtenaar (in spé)? Heeft u op personeelszaken van de lokale of landelijke overheid gewerkt, en vanuit die functie herinneringen?

Mail dan naar de onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut op:
HOMODISCRIMINATIE-AMBTENAREN@VERWEY-JONKER.NL
of bel met Tara Jibodh bij het Verwey-Jonker Instituut.
We zijn benieuwd naar verhalen van mannen én vrouwen. Zie voor meer informatie:
WWW.VERWEY-JONKER.NL/NIEUWS/HOMODISCRIMINATIE-PERSONEELSBELEID-OVERHEID-1945-1971

Tara Jibodh
Projectassistent
Verwey-Jonker Instituut
Kromme Nieuwegracht 6
3512 HG Utrecht
T: 030-2300799
M: 06-34738648
E: tjibodh@verwey-jonker.nl
I: www.verwey-jonker.nl


Problemen met administratie of schulden?

Veel meer mensen dan je zou denken zijn òf zelf òf via hun omgeving betrokken bij armoede of schulden. De gevolgen daarvan zijn groot. Gevoelens van machteloosheid, maar ook schaamte kunnen je levensvreugde en mogelijkheden behoorlijk aantasten.

Er gebeurt veel op het gebied van armoedebestrijding in Wageningen, zowel door de gemeente als door vrijwilligersorganisaties. ISOFA – SchuldHulpMaatje is daar één van. Toch weten mensen vaak niet hoe deze hulp werkt en waar ze terecht kunnen. Er bestaan soms ideeën die niet kloppen en men wacht vaak erg lang voor hulp gezocht wordt.

Onze vrijwilligers bezoeken mensen thuis om te helpen bij het oplossen van schulden en het ordenen van de administratie. De verantwoordelijkheid wordt niet overgenomen. De begeleiding bestaat voor een belangrijk deel uit het bevorderen van de zelfredzaamheid: mensen leren om hun eigen zaken te regelen.

Naast aanmeldingen voor hulp, kunnen we vrijwilligers gebruiken. De landelijke vereniging verzorgt cursussen als voorbereiding op dit vrijwilligerswerk.

Vraag vrijblijvend informatie en maak kennis met de coördinator:
Leontine van Eck: coordinator@isofa-wageningen.nl
Telefoon: 06-37289131
www.isofa-wageningen.nl en schuldhulpmaatje.nl


Tweewekelijkse activiteiten voor ouderen

Ons Huis

Dinsdag 11 en 25 februari: ouderenlunch, 11 uur koffie, 12 uur maaltijd, 2,50 euro, opgeven uiterlijk maandag (0317-413377).

Maandag 3 en 17 februari: Kom Eet, een initiatief van Wageningse kerkgenootschappen, vanaf 18 uur, 1 euro.

Elke derde vrijdag van de maand; bingo, vanaf half 2.

Repair café
Eerste en derde vrijdag van de maand vanaf half 2 .


Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp

Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-414547.
Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw J. Stork, 06-57426099.

Ons Huis

Elke dag open vanaf 9.30 uur: welkom!
Dinsdag 13:30 uur : Sjoelen

Pomhorst

Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043.
Maandag 14.00 tot 16:30 uur: bridge
Dinsdag- en donderdagochtend 9.30-11.30 uur, woensdag- en donderdagmiddag 14-16 uur en maandag en woensdag 19.30-21.30: tekenen en schilderen. Info: www.rienkjesamshuizen.nl.
Donderdag 13.30 tot 16.15 uur: jokeren en klaverjassen
Donderdag 14.00 uur vertrekt vanaf de Pomhorst de wandelgroep voor een wandeling van ongeveer een uur, in aangepast tempo dat met ieders capaciteiten rekening houdt.
Donderdag 19:00- 22:00 uur Kaartclub

Wandelgroep

Volleybalvereniging Scylla 55+ gaat elke maandag wandelen in het Belmonte Arboretum. Onder leiding van Be Hoving begint het om 14.30 uur bij het Koetshuis met een warming-up, daarna een gezellige wandeling van ongeveer 5 kilometer en na afloop een cooling-down. Iedereen kan aansluiten. Inlichtingen: Be Hoving, 06-41920437.

Pieter Pauw

Dinsdag 10-11: Liever bewegen dan moe, voor wie moeilijk in beweging komt.
Woensdag 9.30-10.30 uur en Vrijdag 9-10 uur: Body Fit, in twee groepen met verschillende intensiteit.
Woensdag 13-30-14.30 uur: MBvO gymnastiek.

Grand Café Torckdael

Dinsdag 13.30-15.30 uur: creatieve middag.


Informatie over het seniorenprogramma van Pomhorst, Tuindorp, Ons Huis, Torckdael:
Barbara Finkensieper (06-57872316, b.finkensieper@solidez.nl) of
Ons Huis(0317-413377).


Eerste Multiculturele Theatergroep

Wil je toneelspelen en theater maken? Of wil je dat leren? Vind je dat jouw verhaal ook wel eens gehoord mag worden? Of kruip je liever in de huid van een ander? Of hou je van muziek maken? En wil je dat doen in een groep met mensen vanuit allemaal totaal verschillende achtergronden? Vind je het belangrijk je blik te verruimen?
Bij Stichting Ver-Binding kun je je theatertalent ontdekken en ontwikkelen. Ervaring met toneelspelen is niet nodig. Je zult begeleid worden door een professionele regisseur.

Wanneer en waar?
Vanaf 3 januari 2020 repeteren we elke vrijdagavond van 19.15 tot 22.00 uur.
Gebouw met de Klok, Gen. Foulkesweg 37, 6703 BL, Wageningen

Aanmelden en informatie
Ben je geïnteresseerd? Om je aan te melden of als je nog vragen hebt, neem dan contact op met de projectleider, Elena Johannsen: elena.johannsen@outlook.com of telefoonnummer 06-48476473
Website: www.ver-binding.org (online vanaf 1 januari 2020)

De kracht van theater
Theater is een krachtige vorm van communicatie. Het brengt je in de belevingswereld van de ander. Hoe verschillend we ook zijn: niets menselijks is ons vreemd. In de ervaringen en emoties van anderen ontdekken we dat we, ondanks de zichtbare verschillen, veel meer overeenkomsten hebben dan we in eerste instantie dachten. Daar ligt de kiem van duurzame verbinding.
Stichting Ver-Binding is opgericht op 25 juli 2019 en heeft als doel om mensen vanuit verschillende culturele en sociale achtergronden dichter bij elkaar brengen. Denk hierbij aan 1ste, 2de en 3de generatie migranten, vluchtelingen met verblijfsstatus, autochtone Nederlanders, studenten en expats. Eén van de initiatieven om dit te bereiken is de MULTICULTURELE THEATERGROEP. Theater geeft de kans om elkaar te ontmoeten en contacten te leggen en daarmee het onderlinge begrip en vertrouwen te vergroten en verbindingen te leggen.