Alzheimercafé Wageningen februari

Levenstestament en volmacht bij dementie

Zelf (laten) beslissen waar mogelijk, rechtsbescherming waar nodig.

Als u gezond bent, denkt u niet graag na over wat er kan gebeuren als u afhankelijk wordt door een ernstige ziekte, zoals dementie. Toch is het goed om juist dan zaken te regelen. Bij beginnende dementie kunt u nog goed zelf beslissen hoe u dat voor bepaalde zaken gaat doen. Daarbij is het zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand (liefst meerdere personen) in wie u het volste vertrouwen hebt. Ook is het van belang dat degene die deze verantwoordelijkheid op zich nemen, weten waar ze ‘Ja’ tegen zeggen.

U zult dit stap voor stap aanpakken. Een eerste stap is in eigen kring bespreekbaar maken wat er gebeurt als u niet meer zelf kunt beslissen. Als tweede stap bespreekt u met elkaar de voorkeuren en wensen. Onderwerpen die vaak aan de orde komen, zijn zowel materieel als niet materieel. Het gaat om welzijn, gezondheid en financiën (geld en goederen). De laatste stap is al deze afspraken daadwerkelijk met elkaar te regelen en vast te leggen. Om de afspraken vast te leggen gaat u ook in gesprek met anderen, zoals de (huis)arts en de notaris.

Op deze avond spreken wij met notaris Sjirk Bijma van VPVA uit Wageningen. We gaan in gesprek met hem over de rol die de notaris speelt bij het regelen van uw zaken. Welke met elkaar gemaakte keuzes over vertegenwoordiging en bescherming kunnen of moeten worden vastgelegd in een notariële akte. Denk daarbij aan een volmacht of een levenstestament. We zullen hem vragen stellen over de verschillen tussen deze documenten en ook over de bijbehorende verantwoordelijkheden van uw vertegenwoordigers.

Dinsdag 26 februari 2019
Alzheimer Café Wageningen bij Thuis
Stationsstraat 32
6701 AM Wageningen
Inloop: 19.00 uur
Programma: 19.30 uur
Einde: 21.30 uur
Aanmelden is niet nodig

Informatie bij de gespreksleiders:
Heleen Drijver 06 – 1275 8754 of Caroline Sas 06 – 1887 4157

www.alzheimer-nederland.nl