Welkom

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

Aan later

Er wordt best veel aan je gedacht. Je wordt besproken, uitgesteld. Omdat je onbetrouwbaar lijkt, word je opvallend veel voorspeld. Op papier word je een gissen, 's nachts verkleur je tot een droom, in jou willen we wandelen, naast elkaar op de overtoom. Want weet je, later, langzaam worden levens ...
Verder Lezen

Het gevoel dat er iets niet klopt

Iedereen maakt wel eens iets mee dat je denkt: klopt dit wel? Als buitenstaander ben je dan gauw geneigd je schouders op te halen: iedereen heeft zijn eigen merkwaardigheden. Maar soms blijft het knagen: het klopt niet. Maar moet je dan wat doen, als buitenstaander? En hoe dan? Over die ...
Verder Lezen

Festival 60+

Het Festival 60+, 4 oktober in de bblthk en bij Thuis, presenteerde een uiterst gevarieerd en stimulerend festijn voor senioren, die dan ook in groten getale via een indrukwekkende rode loper beide locaties bezochten. Bij de opening van het feest in de bblthk was de tribune stampvol. Het grootste deel ...
Verder Lezen

Tweewekelijkse activiteiten voor ouderen

Ons Huis Dinsdag 8 en 22 oktober: ouderenlunch, 11 uur koffie, 12 uur maaltijd, 2,50 euro, opgeven uiterlijk maandag (0317-413377). Maandag 14 en 28 oktober: Kom Eet, een initiatief van Wageningse kerkgenootschappen, vanaf 18 uur, 1 euro. Elke derde vrijdag van de maand; bingo, vanaf half 2. 17 oktober, 7 ...
Verder Lezen

Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-434547. Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw Stork, 0318-4301335. Ons Huis Dinsdag 13:30 uur : Sjoelen Donderdag : Tai chi  Er zijn nog enkele plekken. Info: 0317-413377. Pomhorst Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043. Maandag 14.00 tot 16:30 uur: bridge ...
Verder Lezen