Welkom

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

Coronahulp Wageningen

Voor wie hulp zoekt en voor wie hulp wil bieden Kijk op: welsaam.nl/coronahulp of :Facebookgroep Coronahulp Wageningen Bel: 0317- 41 30 88 Mail: coronahulp@welsaam.nl ...
Verder Lezen

Signalen van homodiscriminatie bij personeelsbeleid van de overheid

OPROEP Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt hoe de overheid als werkgever omging met homoseksualiteit in de periode 1945-1971. Wat voor beleid hadden gemeenten en ministeries? Weerden zij kandidaten vanwege homoseksualiteit? Of werden er mensen ontslagen vanwege die reden? Heeft u ervaringen als sollicitant of ambtenaar (in spé)? Heeft u op personeelszaken ...
Verder Lezen

Problemen met administratie of schulden?

Veel meer mensen dan je zou denken zijn òf zelf òf via hun omgeving betrokken bij armoede of schulden. De gevolgen daarvan zijn groot. Gevoelens van machteloosheid, maar ook schaamte kunnen je levensvreugde en mogelijkheden behoorlijk aantasten. Er gebeurt veel op het gebied van armoedebestrijding in Wageningen, zowel door de ...
Verder Lezen

Tweewekelijkse activiteiten voor ouderen

Ons Huis Dinsdag 11 en 25 februari: ouderenlunch, 11 uur koffie, 12 uur maaltijd, 2,50 euro, opgeven uiterlijk maandag (0317-413377). Maandag 3 en 17 februari: Kom Eet, een initiatief van Wageningse kerkgenootschappen, vanaf 18 uur, 1 euro. Elke derde vrijdag van de maand; bingo, vanaf half 2. Repair café Eerste ...
Verder Lezen

Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-414547. Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw J. Stork, 06-57426099. Ons Huis Elke dag open vanaf 9.30 uur: welkom! Dinsdag 13:30 uur : Sjoelen Pomhorst Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043. Maandag 14.00 tot 16:30 uur: bridge Dinsdag- en donderdagochtend ...
Verder Lezen