Welkom

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

Problemen met administratie of schulden?

Veel meer mensen dan je zou denken zijn òf zelf òf via hun omgeving betrokken bij armoede of schulden. De gevolgen daarvan zijn groot. Gevoelens van machteloosheid, maar ook schaamte kunnen je levensvreugde en mogelijkheden behoorlijk aantasten. Er gebeurt veel op het gebied van armoedebestrijding in Wageningen, zowel door de ...
Verder Lezen

Tweewekelijkse activiteiten voor ouderen

Ons Huis Dinsdag 11 en 25 februari: ouderenlunch, 11 uur koffie, 12 uur maaltijd, 2,50 euro, opgeven uiterlijk maandag (0317-413377). Maandag 3 en 17 februari: Kom Eet, een initiatief van Wageningse kerkgenootschappen, vanaf 18 uur, 1 euro. Elke derde vrijdag van de maand; bingo, vanaf half 2. Repair café Eerste ...
Verder Lezen

Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-414547. Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw J. Stork, 06-57426099. Ons Huis Elke dag open vanaf 9.30 uur: welkom! Dinsdag 13:30 uur : Sjoelen Pomhorst Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M. van Dulm, 0317-410043. Maandag 14.00 tot 16:30 uur: bridge Dinsdag- en donderdagochtend ...
Verder Lezen

Eerste Multiculturele Theatergroep

Wil je toneelspelen en theater maken? Of wil je dat leren? Vind je dat jouw verhaal ook wel eens gehoord mag worden? Of kruip je liever in de huid van een ander? Of hou je van muziek maken? En wil je dat doen in een groep met mensen vanuit allemaal ...
Verder Lezen

Rijbewijs 75-plussers langer geldig

Door lange wachttijden bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) voor het verlengen van het rijbewijs, wordt een coulanceregeling van kracht. De tijdelijke verlenging met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Het CBR beslist U kunt niet zomaar door blijven rijden; er gelden een aantal voorwaarden. De belangrijkste ...
Verder Lezen