Welkom

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

De uitdaging

Gezellig bij elkaar zittend beginnen we een langzaam aanzwellende klaagzang van pijntjes, kwaaltjes, dingen die ons moeilijk gaan vallen. We steunen wat af. Herkenbaar? Maar van de week hoorde ik op de radio drie concertsterren aangekondigd worden: een hoornist, een pianist en een zanger. Als kind al hadden zij de ...
Verder Lezen

Vakantie en Nationaal Ouderenfonds

De zomertijd komt eraan en dan wordt regelmatig de vraag gesteld: ‘Wat ga je doen met vakantie?’ De vraag gaat er bijna automatisch van uit dat iedereen op vakantie gaat. Dat is bij ouderen zeker niet het geval. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld als de mobiliteit afneemt, als ...
Verder Lezen

Oppassen voor bejaarden

fotomontage Pieter van Ginneken Dit verkeersbord in Engeland veroorzaakte veel ophef omdat tegenstanders vonden dat hiermee ten onrechte alle ouderen als zwak en behoeftig werden uitgebeeld. Toch is het bord inmiddels bijna veertig jaar in gebruik. Kortgeleden was ook in Nederland ophef met betrekking tot bejaarden, naar aanleiding van het ...
Verder Lezen

Platform vindt weerklank

Bij de oprichting van het Platform Wageningse Ouderen in november 2018 werd gevraagd om respons: welke van de aanwezige organisaties wilden partner van PWO worden en zo bijdragen aan behartiging van de belangen van de 6000 Wageningse senioren. Met deze oproep raakte het Platform blijkbaar de juiste snaar: een half ...
Verder Lezen

Wanneer verwijzen naar Het Startpunt

Heeft u als inwoner vragen over hulp, maar weet u niet waar u die vragen kunt stellen? Bekijk dan dit filmpje van het Startpunt. Bent u als vrijwilliger werkzaam binnen Wageningen? Treft u inwoners met bijvoorbeeld vragen over zorg en weten zij niet waar zij terecht kunnen voor hulp?  Maakt ...
Verder Lezen