Welkom

Het Platform Wageningse Ouderen is een samenwerkingsverband van organisaties in Wageningen die collectieve belangen van ouderen willen behartigen om zo de deelname van ouderen aan de Wageningse samenleving te bevorderen. Het gaat daarbij om wonen, zorg, mobiliteit, toegankelijkheid en welzijnsvoorzieningen in het algemeen.

De Boodschappen bus van de UVV

De UVV biedt zelfstandig wonende ouderen de mogelijkheid aan om zelf hun boodschappen te doen in de supermarkt van Albert Heijn. Op vrijdagmiddag rijdt hiervoor de Plusbus. De deelnemers worden thuis opgehaald en na het boodschappen doen weer thuis gebracht. Een UVV vrijwilliger rijdt mee. Koffie- of thee wordt gezamenlijk gedronken in de supermarkt. U betaalt € ...
Verder Lezen

OORLOG IN MIJN BUURT

VOOR HET PROJECT “OORLOG IN MIJN BUURT” ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR MENSEN DIE HUN ERVARINGEN UIT HUN KINDERTIJD TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG IN WAGENINGEN MET SCHOOLKINDEREN WILLEN DELEN. 'Oorlog in mijn Buurt' is de naam van een succesvol onderwijsprogramma dat al sinds 2014 op vele scholen in Amsterdam door ...
Verder Lezen

Wekelijkse activiteiten voor ouderen

Speeltuin Tuindorp Maandag 9.30-11.30 uur: Koersbal. T. Kleinrensink, 0317-434547. Dinsdag 13.45-15.15 uur: Koor Herfstklanken. Mevrouw Stork, 0318-4301335. Odensehuis Elke dinsdag om 17 uur kan men gezellig komen mee-eten in het Odensehuis (Hesselink van Suchtelenweg 6 B). Kosten 5 euro. Aanmelden 's vrijdags via post@odensehuisgelderland.nl Pomhorst Maandag 13.30-15.30 uur: hobbymiddag. M ...
Verder Lezen

Interview over de Groei van Wageningen

Wageningen UR organiseert een spannende veldwerkweek voor 2de-jaars studenten Landschapsarchitectuur en Planning over de groei van de stad Wageningen. Deze groei is voor een belangrijk deel afhankelijk van de groei van de universiteit, maar er spelen vele andere zaken die van belang zijn voor de toekomst. Om daar een goed ...
Verder Lezen

Krachtig 40+ Gratis proeflessen

Is uw spierkracht in de laatste jaren afgenomen? Heeft u minder energie voor de dingen die u belangrijk vindt in het leven? Merkt u dat dagelijkse activiteiten meer moeite gaan kosten? Misschien zelfs ondanks dat u nog regelmatig beweegt? Deze achteruitgang is helaas gebruikelijk en gaat alleen maar sneller bij ...
Verder Lezen